Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2019/2020

2, 3, 7 stycznia 2020 r.

20 kwietnia 2020 r.

21, 22, 23 kwietnia 2020 r. – egzaminy ósmoklasisty

12 czerwca 2020 r.

Comments are closed.