Dokumentacja wycieczki szkolnej

1. Karta wycieczki ze szczegółowym programem.

karta wycieczki

 

2 동영상 캡쳐 프로그램 다운로드. Lista uczestników według wzoru podpisana przez dyrektora.

lista uczestników wycieczki

 

3 Substance painter download. Pisemna zgoda rodziców na wycieczkę z potwierdzeniem wpłaty.

 

4. Kontrakt wycieczki (złożony w sekretariacie na początku roku szkolnego, podpisany przez wszystkich uczniów danej klasy i wychowawcę) 다운로드.

 

5. Rozmieszczenie uczniów w autokarze.

rozmieszczenie uczniów w autokarze

 

6 다운로드. Dowód ubezpieczenia uczestników od NNW w przypadku dodatkowego ubezpieczenia.

 

7. Rozliczenie finansowe wycieczki po jej zakończeniu 다운로드.

rozliczenie finansowe wycieczki

 

8 마이 피플 스티커. Dokumentacja wycieczki, o której mowa w pkt. 1-5 winna być złożona u dyrektora szkoły do zatwierdzenia w terminie minimum 3 dni przed jej rozpoczęciem java 1.7.

 

9. Rozliczenie finansowe wycieczki składa się w terminie 2 tygodni od jej zakończenia u dyrektora szkoły.

This entry was posted in bez kategorii. Bookmark the permalink.

Comments are closed.