Dokumenty szkoły

다운로드

Statut Szkoły

 

Wewnątrzszkolny System Oceniania

 

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny

 

Regulamin organizacji wycieczek

 

Program Szkolnego Klubu Młodego Wolontariusza

Dzienniczek Wolontariusza SP26

 

Wykaz podręczników na rok szkolny 2019/2020

 

Regulamin rozpatrywania skarg i wniosków

 

Regulamin Ochrony Danych w SP nr 26 w Białymstoku

 

Regulamin udostępniania informacji publicznej

 

 

다운로드 구 엘소드 다운로드 롯데카드

Comments are closed.