E-dziennik

다운로드

dziennik2

Zapraszamy rodziców/opiekunów prawnych uczniów naszej szkoły do odwiedzania bezpłatnego dla rodziców dziennika elektronicznego firmy Vulcan:

https://uonetplus.vulcan.net.pl/bialystok

Plik z instrukcją pierwszego logowania:
ikona_pdf

 Prosimy rodziców, którzy nie podali adresów e-mail, o jak najszybsze dostarczenie ich wychowawcom 다운로드.  Bez wprowadzenia tych danych do e-dziennika nie jest możliwe logowanie rodziców.

 

다운로드

Comments are closed.