Informacje o projekcie „SP26 – nowoczesna i otwarta”

Projekt

„Szkoła Podstawowa nr 26 w Białymstoku
– Nowoczesna i otwarta”

link do informacji na OpenEducation

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, realizowany w ramach Priorytetu III, Działania 3.1 다운로드.

więcej>>

AKTUALNOŚCI Z PROJEKTU:

1.       01.11.2017 r 다운로드. w Szkole Podstawowej nr 26 w Białymstoku rozpoczął się projekt „Szkoła Podstawowa nr 26 w Białymstoku – Nowoczesna i otwarta” nr projektu nr projektu RPO.03.01.02-20-0270/16

2.       W trakcie przerwy świątecznej i noworocznej są realizowane zajęcia z projektu „Szkoła Podstawowa nr 26 w Białymstoku – Nowoczesna i otwarta” 다운로드.

3.       Z dniem 17.04.2018r. rozpoczęły się zajęcia z „Przedsiębiorczości” z projektu „Szkoła Podstawowa nr 26 w Białymstoku – Nowoczesna i otwarta”

4.       30.06.2018 r 스타워즈 깨어난포스 다운로드. zakończył się projekt „Szkoła Podstawowa nr 26 w Białymstoku – Nowoczesna i otwarta”.

 

Dokumenty do pobrania:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU  O PRZETWARZANIU DANYCH

STATUS UCZESTNIKA PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKTUALIZACJA 1

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKTUALIZACJA 2

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU I RODZICA /RODZICA ZASTĘPCZEGO/ OPIEKUNA PRAWNEGO

ZAŚWIADCZENIE O ZAMIESZKANIU

ZAŚWIADCZENIE O NAUCE W SZKOLE

PROGRAM TERAPII LOGOPEDYCZNEJ

PROGRAM GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ

 

Harmonogramy zajęć:

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j 다운로드. polskiego dla uczniów cudzoziemskich klasy IV-VI

Gimnastyka korekcyjna

Terapia logopedyczna

Szkolenia

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego

Przedsiębiorczość

Indywidualna terapia integracji sensorycznej

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego dla uczniów cudzoziemskich

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki

Programy udostępnione na bazie wolnej licencji CREATIVE COMMONS (z uwzględnieniem 4 warunków licencji CC – uznanie autorstwa, użycie niekomercyjne, na tych samych warunkach, bez utworów zależnych).”

Comments are closed.