Innowacje

„ŚPIEWAJĄCA POLSKA”

18.05.2018r 윈도우 7 프리셀 다운로드. uczniowie klas z innowacją muzyczną – klasy 1c oraz 2a – o godz. 11.00 uczestniczyli w konkursie „Śpiewająca Polska”,
podczas którego pod przewodnictwem Magdaleny Gładkowskiej wywalczyli Brązowe pasmo. 

Konkurs ten jest organizowany dla dzieci i młodzieży w całym kraju, a tego dnia miał miejsce w kościele pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Białymstoku dla Chórów Regionu Podlaskiego i Warmińsko-mazurskiego 방문기록. Warto wspomnieć, że ogólnopolski pro­gram rozwoju chórów szkolnych  skie­ro­wa­ny jest do dzieci w różnym wieku i o zróżnicowanych umiejętnościach muzycznych 다운로드. Jego cele jest sprawić, aby uczestnicy ze śpiewu mogli czerpać satysfakcję, doświad­czać bo­gac­twa mu­zy­ki oraz otwie­rać się na świat kul­tu­ry 윈도우즈 10 pro 다운로드. Wydarzenie to było wielkim przeżyciem dla naszych uczniów, wiązało się z pozytywnymi emocjami, ale i z tremą. Jednocześnie stanowiło mierzenie się z konkurencyjnymi grupami i to wokalnie na bardzo wysokim poziomie, wykonującymi utwory wielogłosowe 다운로드. W jury konkursu zasiadali sami fachowcy: prof. dr hab. C. Szyfman – przewodniczący, dr hab. M. Nowak, mgr J. Wieruszewska-Biniek 스마트 폰 후레쉬 다운로드.


Innowacje w roku szkolnym 2016/2017

Uczymy programować

 


Uczniowie naszej szkoły biorą udział w projekcie rozwijającym umiejętności muzyczne dzieci pod nazwą   „Śpiewająca klasa” 카카오톡 내정보 다운로드.

W latach 2012-2015 w Szkole Podstawowej Nr 26 w Białymstoku kontynuowana  jest innowacja pedagogiczna  „Śpiewająca klasa” we współpracy z Uniwersytetem Muzycznym Fryderyka Chopina w Białymstoku

Zajęcia muzyczne prowadzone są według następującego harmonogramu:

Uczniowie klasy IIa zdobyli w roku szk 헤비 스매쉬 다운로드. 2008/2009 wyróżnienie w konkursie „Kolęda Malucha”, a także zostali laureatami VI Podlaskiego Festiwalu Szkolnych Zespołów Muzycznych „Ekolada” 서약서 다운로드.

29 września 2009 roku uczniowie „Śpiewajacej klasy” obejrzeli bajkę muzyczną pt. „Kopciuszek” wystawianą przez studentów AMFC w Białymstoku 벤디와 잉크기계.

***


 Do rejestru innowacji prowadzonego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym, 2013/ 2014  wpisane zostały  innowacje, które będą wdrażane w naszej szkole przez następujących nauczycieli:

 1. „Szachy dla przedszkolaka” – Magdalena Wrotnowska
 2. „Filmowa szkoła” – Agnieszka Suchowierska
 3. „Bajkoterapia – rozważania o bezpieczeństwie” – Anna Kamińska
 4. „Akrobaci umysłu” – rozwijanie zdolnosci poznawczych uczniów – Anna Tyszka
 5. „Flażolet – mój pierwszy instrument muzyczny” – Ewa Rymaszewska
 6. „Skarby z papieru” – Katarzyna Gryciuk
 7. „Culture Academy” – Diana Sadowska
 8. „Młody poliglota” – Malwina Kwiatkowska
 9. „Warsztaty kreatywności” – Danuta Kondzior
 10. „Uczyć kreatywnie, czyli język angielski z mnemotechnikami” – Małgorzata Kochańska
 11. „Uczeń XXI wieku gra w szachy – Marta Modzelewska
 12. „Wirować jak motyl” – gimnastyka taneczna z rekwizytami – Małgorzata Sołtan
 13. „W naszym teatrze Ty i ja” – Małgorzata Mielech-Buraczewska

 

 

Comments are closed.