Nasz Elementarz – regulamin wypożyczania

nasz_elem1

Załącznik nr 1

Regulamin wypożyczania i udostępniania darmowego podręcznika dla uczniów klas        pierwszych Szkoły Podstawowej Nr 26  im 다운로드. St. Staszica w Białymstoku

Regulamin wypożyczania i udostępniania darmowych podręczników ”Nasz Elementarz”,

z   których korzystać będą w roku szkolnym 2014/2015 uczniowie klas pierwszych 다운로드.

 

1.     Podręczniki do Edukacji wczesnoszkolnej i języka angielskiego dla klas I Szkoły Podstawowej są własnością Szkoły 다운로드.

2.     Szkoła Podstawowa nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki (materiały edukacyjne) mające postać papierową.

3.    Szkoła Podstawowa przekazuje  uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu 드라스틱 포켓몬스터 하트골드 다운로드. Rodzice zobowiązani są do podpisania protokołu odbioru.

4.   Na stronie MEN  17 października br. ukazał się komunikat skierowany do rodziców dotyczący zwrotu kosztów uszkodzonego podręcznika „ Nasz elementarz”  na rachunek MEN  o następującej treści:  „ Przypominamy, że w przypadku uszkodzenia , zniszczenia lub niezwrócenia  podręcznika do klasy pierwszej, szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kwoty 4,34zł za jedną część „ Naszego elementarza’’ Hdri download. Kwota ta stanowi dochód budżetu państwa. Wpłaty dokonuje rodzic ucznia na rachunek  dochodów Ministerstwa Edukacji Narodowej obsługiwany przez Narodowy Bank Polski Oddział  Okręgowy w Warszawie, numer rachunku: 59 1010 1010 0031 2822 3100 0000.W treści przelewu należy wpisać : „zwrot za podręcznik część…” podając numer jednej z czterech części 8마일.

Jako dowód rozliczenia się z budżetem państwa  za utracony, uszkodzony podręcznik  rodzic  przedstawia dowód przelania środków na ww 다운로드. rachunek dochodów nauczycielom bibliotekarzom.

5.    W przypadku, zniszczenia lub zagubienia podręczników (materiałów edukacyjnych) przez ucznia, zanim  zostanie dostarczony  nowy podręcznik, uczeń może skorzystać z dodatkowego kompletu podręczników, który będzie znajdował się w bibliotece szkolnej 장산범 영화 다운로드.

6.    W przypadku, gdy uczeń odchodzi ze Szkoły w trakcie trwania roku szkolnego, zobowiązany jest do oddania do biblioteki szkolnej wszystkich wypożyczonych podręczników (materiałów edukacyjnych) 다운로드.

7.   Pierwsze części podręczników (materiałów edukacyjnych) będą wypożyczone uczniom od 2 września; uczniowie przychodzą do biblioteki szkolnej całą grupą wraz z wychowawcą  – nauczycielem Edukacji wczesnoszkolnej, podczas zajęć edukacyjnych 다운로드.

8.    O kolejnych wypożyczeniach i oddaniu użytkowanych wcześniej podręczników (materiałów edukacyjnych) decyduje nauczyciel. Uczniowie przychodzą do biblioteki całym zespołem klasowym wraz z wychowawcą, oddając i wypożyczając podręczniki (materiały edukacyjne).

9.  Uczniowie, których nie będzie w szkole w dniu wypożyczenia/oddawania podręczników, będą zobowiązani do indywidualnego zgłoszenia się do biblioteki szkolnej.

10.    Uczniowie zobowiązani są do dbałości o podręcznik (obłożenie, nie pisanie wewnątrz), ponieważ dany podręcznik będzie służył uczniom kl. I przez kolejne 2 lata.

Podstawa Prawna:

Ustawa z dn. 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Dz.U. z 2014 r. poz. 811.

Biblioteka szkolna

Comments are closed.