O szkole

 Szkoła Podstawowa nr 26 im. St. Staszica w Białymstoku rozpoczęła swą działalność
1 września 1966 roku 다운로드.  Od 1990r (przez prawie 20 lat) była zrzeszona w Towarzystwie Szkół Twórczych z siedzibą w Warszawie.
Szkoła liczy 32 oddziałów, nad którymi opiekę sprawuje 64 wykształconych i życzliwych pedagogów 다운로드. Aby zabezpieczyć potrzeby edukacyjne naszych uczniów na jak najwyższym poziomie, wciąż podejmujemy różne formy samodoskonalenia oraz kształcenia warsztatowego 명상 mp3.

W ciągu 49 lat funkcjonowania szkoły zmieniała się liczebność uczniów i grona pedagogicznego. Oto zestawienie z ostatnich lat:

rok ilość uczniów ilość nauczycieli ilość oddziałów
2006/2007 584 47 22
2007/2008 559 45 21
2008/2009 557 47 21
2009/2010 579 44 21
2010/2011 589 45 22
 2011/2012 61  49 25
 2012/2013  651 57
 26
 2013/2014  694 60
 27
2014/2015 747 65
29
2015/2016 840 64
32
2016/2017 754 73
31

 

 

Działamy na rzecz Caritas Archidiecezji Białystok 세 사람 다운로드. Współorganizujemy imprezy kulturalno-rozrywkowe na osiedlu Białostoczek, np. „Wspólne kolędowanie – rodzinne śpiewanie”, imprezy integracyjne z udziałem osób niepełnosprawnych, festyny dziecięce i rodzinne 행아웃 pc버전 다운로드.
Współpracujemy z uczelniami: WSAP, Uniwersytetem w Białymstoku, Kolegium Rewalidacji i Resocjalizacij, Uniwersytetem Muzycznym F. Chopina w Białymstoku 다운로드.

Współpracujemy z wydawnictwami pedagogicznymi.

Współpracujemy ze szkołą polską w Butrymańcach na Litwie, organizujemy szkolenia i pobyt nauczycieli na terenie naszej placówki, prowadzimy warsztaty metodyczne z języka polskiego oraz zarządzania na terenie Litwy 다운로드. Niesiemy także pomoc rzeczową.

W swojej misji akcentujemy rozwijanie samodzielności, poczucie odpowiedzialności oraz sprzyjanie rozwojowi osobowości uczniów 다운로드.

Comments are closed.