"Dumni z Polski"


15 i 16 lutego br. uczniowie klas ósmych naszej szkoły uczestniczyli w zajęciach w ramach programu edukacji obywatelskiej "Dumni z Polski". Zajęcia odbywały się online za pomocą znanej aplikacji Microsoft Teams. Każda klasa uczestniczyła w dwóch lekcjach, podczas których osoba prowadząca poruszała tematy związane z empatią, ekologią, działalnością pro bono i patriotyzmem. Uczniowie mogli przypomnieć prawa i obowiązki obywatela zapisane w konstytucji RP oraz odnieść je do praktyki życia codziennego. Osoba prowadząca zajęcia  wskazała uczestnikom ośrodki z naszego regionu, gdzie można szukać pomocy, gdy padnie się ofiarą przestępstwa. Podsumowaniem zajęć był krótki test, za pomocą którego każdy uczeń samodzielnie miał szansę  sprawdzić stopień opanowania przekazywanych informacji i umiejętności.

 

Powrót na początek strony