Konkurs Anglo-Artystyczny Calligram


REGULAMIN konkursu dla klas I- III

       Kaligram to plastyczna kompozycja liter i symboli graficznych obrazujących znaczenie przedstawianego wyrazu przy zachowanej kolejności ciągu znaków odpowiadających literom. Będąc uniwersalnym obrazem znaczenia słowa, kaligram w języku angielskim powinien być czytelny dla każdego odbiorcy.

 

 Cele konkursu:
Zachęcenie uczniów do tworzenia kaligramów w języku angielskim aby uświadomić, że:
- nauka angielskiego może być doskonałą zabawą,
- poprzez twórczość można pomóc sobie i innym w nauce angielskiego,
- prace plastyczne mogą być dostrzeżone i zrozumiałe na całym świecie

Warunki udziału:
- należy wymyślić kaligram słowa w języku angielskim
- przenieść pomysł na papier i  terminowo dostarczyć pracę – do 05 marca 2021r.
  do swojego nauczyciela języka angielskiego

- na odwrocie pracy należy umieścić imię, nazwisko oraz klasę

Technika wykonania prac:
- rozmiary pracy na papierze A4, maksimum A3

- dopuszcza się stosowanie w pracach liter wykonanych wg szablonów, kalkomanii, wycinanek lub dodrukowanych na drukarkach
- prace muszą być czytelne, wykonane w dowolnej płaskiej technice

Ocena, prezentacja, nagrody:
Wszystkie prace zostaną poddane ocenie jurorów kierujących się następującymi kryteriami:

- celność ujęcia tematu
- poziom artystyczny i techniczny pracy
- poprawność językowa i przestrzeganie zasad ortografii.

 

Nagrody będą przyznawane w trzech kategoriach wiekowych: klasy I, II i III:

- za zajęcie trzech pierwszych miejsc w swojej kategorii wiekowej – dyplom i nagroda

- wyróżnienie – dyplom

                                                                         Zapraszamy do udziału:

Marta Gaweł

Alicja Samsonowicz

Powrót na początek strony