Konkurs "Kartki z historii Polski" rozstrzygnięty!


Niezwykle miło nam ogłosić zwycięzców Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy Historycznej "Kartki z historii Polski". Konkurs skierowany był do uczniów siódmych i ósmych klas szkół podstawowych z województwa podlaskiego, którzy mieli za zadanie wykonać multimedialną prezentację dotyczącą wojny polsko-bolszewickiej (1919-1921). Organizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa nr 26 im. St. Staszica w Białymstoku, a współorganizatorem  Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku.

            W konkursie wzięło udział 21 uczniów z 10 szkół  województwa podlaskiego. Autorzy prac wykazali się  umiejętnością wyszukiwania i selekcji informacji pochodzących                           z  różnorodnych źródeł. Kilka prac poruszało lokalne wątki wojny polsko-bolszewickiej. Były też niezwykle ciekawe prezentacje przedstawiające uzbrojenie walczących stron lub też skupiające się na udziale dzieci i młodzieży w tej wojnie. W części prac wykorzystano materiały rzadko udostępniane szerszej publiczności, pochodzące z prywatnych archiwów. W zdecydowanej większości przypadków prezentacje były konstruowane na podstawowym, przyczynowo - skutkowym, schemacie myślenia historycznego. Uczniowie postarali się również, aby od strony wizualnej ich prezentacje stanowiły wartość samą w sobie (dołączali pliki muzyczne, video, animacje, dbali o odpowiedni dobór kolorów i układ slajdów).

             Po sprawdzeniu prac Komisja Konkursowa wyłoniła zwycięzców:

Nagrodzone prace:

 

  1. miejsce - Paweł Pasko (SP Nr 26 im. St. Staszica w Białymstoku) i Małgorzata Redo (SP Nr 28 im. K. I. Gałczyńskiego w Białymstoku);

 

  1. miejsce - Szymon Nikonowicz (SP Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w Białymstoku);

 

III. miejsce - Karolina Komenda (SP Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku)   i Marcel Nytko (SP nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku);

 

Wyróżnienia - Wiktoria Orzechowska (SP im. Stefana Czarnieckiego w Tykocinie) i Stanisław Radziwonowski (SP Nr 16 im. Tadeusza Kościuszki w Białymstoku).

 

Komisja Konkursowa ustaliła również, że pozostałym uczestnikom konkursu przyznane zostaną dyplomy i drobne upominki. W związku z wprowadzonymi obostrzeniami epidemiologicznymi, termin i forma przekazania nagród zostaną ustalone po 12 kwietnia 2021r.

 

Gratulujemy uczniom i opiekunom.

 

Powrót na początek strony