Diligentiae" - za pilność” 2020r.


Diligentiae" - za pilność” 2020r.


Dnia 2 września 2020 roku podczas uroczystej inauguracji nowego roku szkolnego 2020/2021 w I Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w  Białymstoku wręczone zostały medale ,,Diligentiae" - za pilność”. Medal, który  jest symbolem etosu uczciwej i rzetelnej pracy, otrzymuje uczeń, który dążył do zdobywania wiedzy, przejawiał aktywność społeczną, dbał o rozwój własnej osobowości oraz nauczyciel, który swoją postawą, kreatywnością, umiejętnym towarzyszeniem  w procesie uczenia się i samowychowania był Mistrzem dla Ucznia. W roku szkolnym 2020/2021 medale „Diligentiae – za pilność” z rąk Prezydenta Miasta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego otrzymały uczennica Aleksandra Fiedoruk wraz z nauczycielką panią Katarzyną Micun.

Powrót na początek strony