UWAGA!Zasady korzystania ze stołówki szkolnej we wrześniu.


 

UWAGA!

Zasady korzystania ze stołówki szkolnej we wrześniu

 

 

Szanowni Rodzice,  

 

Dyrekcja Szkoły informuje że obiady we wrześniu wydawane będą od 08.09.2021r.

Kartę zgłoszeniową dziecka na obiady, należy dostarczyć do wychowawcy lub intendenta do 06.09.2021r. (karta do pobrania na stronie szkoły).

Opłata za żywienie za wrzesień 2021r. wynosi 68,00 zł  - nieuregulowanie odpłatności za obiady w danym miesiącu zgodnie z „Harmonogramem wpłat” (dostępnym na stronie szkoły) oznacza, że uczeń nie będzie mógł korzystać ze stołówki szkolnej. 

Termin płatności za miesiąc wrzesień: 01.09 – 05.09.2021r.

 

Wpłaty za żywienie powinny być dokonywane  na konto bankowe Szkoły Podstawowej nr 26 im. St.  Staszica w Białymstoku:  79 1240 1154 1111 0010 3577 5952

z dopiskiem: dożywianie za m-c ……. za syna/córkę (imię nazwisko)……. kl. ……

  

Z poważaniem,

Dyrekcja Szkoły

 

 

Powrót na początek strony