Zapytanie ofertowe nr 2/2020


Zapytanie ofertowe nr 2/2020

o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie

 art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych,

 (tekst jednolity Dz. U. 2019r.,poz. 1843 z późn. zm.) 

prowadzone w trybie zasady konkurencyjności

Powrót na początek strony