nauczyciele przedmiotów


imię nazwisko przedmiot nauczania wychowawca klasy
Marian Ambrożewski Wychowanie fizyczne -
Magdalena Antczak Język polski 8d
Dariusz Bielawski Historia, wiedza o społeczeństwie -
Ewa Bobowik Świetlica -
Elżbieta Brzęś Edukacja dla bezpieczeństwa, technika, muzyka, plastyka -
Beata Buńkowska Wychowanie fizyczne 8e
Nina Bycul Język rosyjski -
ks. Adam Ciereszko Religia katolicka -
Agnieszka Fiedorczuk Pedagog -
Jolanta Filipiuk Wychowanie fizyczne 6e
Halina Franczyk Geografia, historia -
Urszula Gacuta Matematyka 5a
Marta Gaweł Język angielski 8c
Adam Grabowski Wychowanie fizyczne -
Ala Grzegorczyk Pedagog -
Anna Gudalewska Edukacja wczesnoszkolna 1b
Urszula Hryniewicka Edukacja wczesnoszkolna 2c
Anna Jancewicz Język polski -
Anna Kamińska Edukacja wczesnoszkolna, informatyka, zajęcia
z programowania
2b
Sylwia Kondrat Fizyka, informatyka, technika 4b
Danuta Kondzior Świetlica, Pedagog -
Anna Kowalska-Aleksiejuk Wychowanie fizyczne 7c
Beata Kozłowska Biblioteka -
Wojciech Majstrowicz Informatyka -
Katarzyna Malinowska Edukacja wczesnoszkolna, informatyka, zajęcia
z programowania
1c
Ewelina Marcinkiewicz Język angielski 6c
Anna Matys Religa katolicka -
Katarzyna Micun Matematyka 4a
Marzena Mielańczuk Muzyka, geografia 6d
Małgorzata Mielech-Buraczewska Edukacja wczesnoszkolna 3b
Joanna Nazarkiewicz Język polski 8a
Justyna Olech Edukacja wczesnoszkolna 3c
Aneta Orzechowska Język polski 6a
Martyna Ostrowiecka Język hiszpański -
Piotr Ostrowski Historia -
Małgorzata Pasieka Matematyka 4c
Justyna Pietkiewicz-Nalewajko Nauczyciel wspomagający -
Małgorzata Popławska Plastyka, logopeda -
Ewa Przemska Wicedyrektor, Matematyka 8b
Agnieszka Pycz Religia katolicka -
Damian Repnik Wychowanie fizyczne -
Ewa Rymaszewska Edukacja wczesnoszkolna, informatyka, zajęcia
z programowania
2a
Diana Sadowska Język angielski, język niemiecki 5b
Alicja Samsonowicz Język angielski 7b
Katarzyna Sienkiewicz Edukacja wczesnoszkolna 1a
Eugenia Sierzputowska Biblioteka -
Ks. Eugeniusz Skowroński Religia prawosławna -
Małgorzata Sołtan Wychowanie fizyczne 7e
Bożena Stepaniuk Biologia, geografia 7d
Sylwia Stypułkowska-Cieluch Język angielski -
Edyta Suszko Religia katolicka -
Joanna Szeszko Wychowanie fizyczne -
Monika Szmurło Chemia, matematyka 7a
Katarzyna Szostak-Król Dyrektor, Język polski -
Anna Tyszka Edukacja wczesnoszkolna 3a
Bernadetta Widurska Matematyka -
Joanna Zwierzyńska Biologia, historia, przyroda 6b
Bernarda Żmujdzin Wychowanie do życia w rodzinie -
Powrót na początek strony