Jeden świat, jedna Europa…

Wizyta we Włoszech 15.11.2016r.-14.11.2017r 다운로드.


W dniach 05.06.2017- 12.06.2017 pięć nauczycielek z naszej szkoły w ramach realizacji projektu „Mobilność kadry edukacji szkolnej”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, uczestniczyły

w job shadowing w szkole Městské gymnázium a Základní škola w Jirkovie w Czechach 다 정한 이별.

 


Prezentacja  – „Różnorodność przestrzenią dialogu”- konkurs literacko-plastyczno-fotograficzny pod tytułem „Podróże – szansą poznawania Innego”

 

Dnia 21.06.2017r True image download. w Szkole Podstawowej nr 26 w Białymstoku odbyło się podsumowanie konkursu „Różnorodność przestrzenią dialogu”. Tegoroczna edycja konkursu zatytułowana była „Podróże – szansą poznawania Innego” i poświęcona była bliskim i dalekim podróżom w kontekście poznawania różnych grup etnicznych i narodowych 피망 맞고 다운로드. Podczas spotkania można było podziwiać twórczość dziecięcą, poznać pieśni i tańce z różnych stron świata- Gruzji, Czeczenii, Litwy, Słowacji, w wykonaniu uczniów szkoły oraz uczestników projektu Brave Kids, jak też spróbować polskich i kaukaskich specjałów kulinarnych 제주도지도 다운로드.

Kierując się potrzebą upowszechniania potencjału różnorodności, idei dialogu oraz poznawania odmiennych kultur, uczniowie za pomocą różnych form ekspresji artystycznej ukazali ich własne postrzeganie podróży jako szansy doświadczania różnorodności i nawiązywania pozytywnych relacji z Innymi 다운로드.

Cele konkursu:

 • uświadomienie roli podróży jako płaszczyzny doświadczania różnorodności świata
  i budowania pozytywnych relacji międzykulturowych;
 •  kształtowanie wrażliwości na odmienność kulturową;
 • kształtowanie postaw poszanowania własnej tradycji i kultury oraz innych kultur
  i tradycji;
 • rozwijanie twórczej aktywności uczniów;
 • integracja uczniów przynależących do różnych grup narodowych, etnicznych i religijnych (w tym dzieci uchodźców);
 • integracja środowiska nauczycieli wokół problemów związanych z różnorodnością kulturową 다운로드.
 • promowanie projektu unijnego „Jeden świat, jedna Europa- z uchodźcą w szkolnej ławce”

Organizatorzy konkursu: SP nr 26 w Białymstoku, Fundacja UwB oraz Katedra Edukacji Międzykulturowej Wydz t store apk download. PiP UwB.

Impreza była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Mobilność kadry edukacji szkolnej” zatytułowanego „Jeden świat, jedna Europa- z uchodźcą w szkolnej ławce”  (POWERSE-2016-1-PL01-KA101-024494) 다운로드.

 Honorowy patronat: Wojewoda Podlaski, Prezydent Miasta Białegostoku, Rektor Uniwersytetu w Białymstoku.Projekt 

„Jeden świat, jedna Europa – z uchodźcą w szkolnej ławce”

realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)  „Mobilność kadry edukacji szkolnej” w latach 2016-2017, ma na celu poprawę jakości pracy placówki oświatowej osiąganą przez udział jej pracowników w mobilnościach zagranicznych, w trakcie których podnoszą oni własne kompetencje zawodowe 다운로드. Celem projektu „Jeden świat, jedna Europa- z uchodźcą w szkolnej ławce” jest obserwowanie budowania dialogu międzykulturowego między społecznością lokalną a imigrantami czy uchodźcami oraz podniesienie poziomu wiedzy na temat wielokulturowości i kompetencji międzykulturowych uczniów, którzy jako jedni z pierwszych spotykają się w szkołach z osobami z innych kultur. Współpraca ze szkołami europejskimi przedstawi nam metody współdziałania z uczniami imigrantów i ich rodzinami.

Regulamin rekrutacji

Streszczenie projektu

Plakat 

Przyjrzymy się dobrym praktykom dotyczącym włączania dzieci uchodźczych do systemów edukacyjnych w Czechach i Włoszech.

This entry was posted in Aktualności. Bookmark the permalink.

Comments are closed.