Przetargi


W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 3/2013 z dnia 8.04.2013 r.

działając na podstawie art pdf 프로. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm. ) zawiadamiam, że jako ofertę najkorzystniejszą w prowadzonym postępowaniu na realizację usługi polegającej na zorganizowaniu trzydniowej wycieczki edukacyjnej do Krakowa dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 26 w Białymstoku uczestniczących w projekcie pod nazwą „Przez trudy do gwiazd 상여 소리 다운로드. Zajęcia wyrównawcze i pozalekcyjne dla uczniów SP nr 26 w Białymstoku”


W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 2/2013 z dnia 8.04.2013 r 크레마 다운로드.

działając na podstawie art 뱁믹스. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm. ) zawiadamiam, że jako ofertę najkorzystniejszą w prowadzonym postępowaniu na realizację usługi polegającej na zorganizowaniu jednodniowej wycieczki edukacyjnej do Warszawy do Centrum Nauki „Kopernik” dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 26 w Białymstoku uczestniczących w projekcie pod nazwą „Przez trudy do gwiazd 오버워치 백그라운드 다운로드. Zajęcia wyrównawcze i pozalekcyjne dla uczniów SP nr 26 w Białymstoku”


 Dotyczy zapytania ofertowego nr 3/2013 z dnia 8.04.2013 r 다운로드.

na realizację usługi polegającej na zorganizowaniu trzydniowej wycieczki edukacyjnej do Krakowa dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 26 w Białymstoku uczestniczących w projekcie pod nazwą „Przez trudy do gwiazd guitar pro. Zajęcia wyrównawcze i pozalekcyjne dla uczniów SP nr 26 w Białymstoku”


Zapytanie ofertowe nr 2/2013 z dnia 8 kwietnia 2013 r 윈도우10 xps 뷰어 다운로드.

dotyczące realizacji usługi polegającej na zorganizowaniu jednodniowej wycieczki edukacyjnej do Warszawy do Centrum Nauki „Kopernik” dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 26 w Białymstoku uczestniczących w projekcie pod nazwą „Przez trudy do gwiazd samsung themes. Zajęcia wyrównawcze i pozalekcyjne dla uczniów SP nr 26 w Białymstoku”


Zapytanie ofertowe nr 3/2013 z dnia 8 kwietnia 2013 r 자바 xlsx 다운로드.

 dotyczące realizacji usługi polegającej na zorganizowaniu trzydniowej wycieczki edukacyjnej do Krakowa dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 26 w Białymstoku uczestniczących w projekcie pod nazwą „Przez trudy do gwiazd. Zajęcia wyrównawcze i pozalekcyjne dla uczniów SP nr 26 w Białymstoku”

ikona_pdf 

Wybór oferty na dostawę produktów zwierzęcych, mięsa i  produktów mięsnych do stołówki Szkoły Podstawowej Nr 26 w Białymstoku

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na dostawę artykułów spożywczych do stołówki Szkoły Podstawowej nr 26 im. Stanisława Staszica, ul. Radzymińska 11, 15 – 863 Białystok 

 

  Przetarg na dostawę mięsa, wędlin i drobiu. 

ikon_htm

 

Comments are closed.