„Przywróćmy Dzieciom Uśmiech”

Właśnie przyłączyliśmy się do akcji „Przywróćmy Dzieciom Uśmiech”

organizowanej przez Fundację Przyjazny Świat Dziecka 다운로드. Celem akcji jest pomoc dzieciom przebywającym w rodzinnych domach dziecka, natomiast formą naszej pomocy jest zbiórka makulatury. Do akcji mogą przyłączyć się wszyscy uczniowie szkoły 다운로드. Zadaniem uczniów jest przynoszenie do szkoły makulatury gazetowej (gazety, czasopisma i pojedyncze kartki papieru) i składanie jej w piwnicy szkoły lub przy drzwiach do kuchni 기황후 무료. Uczeń zgłasza do opiekunów samorządu, iż przyniósł makulaturę, natomiast rodzice potwierdzają ten fakt na specjalnych drukach określając ilość makulatury w kilogramach 게임메이커 스튜디오. Akcja trwa do 6 czerwca 2014 roku. Wśród uczniów, którzy przyniosą co najmniej 50kg makulatury zostanie rozlosowanych 100 odtwarzaczy mp3, natomiast trzech uczniów, którzy złożą największą ilość makulatury zostanie wyróżnionych dyplomami 다운로드. Podsumowanie akcji nastąpi do 20 czerwca 2014 roku.

 

Samorząd Uczniowski

 

This entry was posted in Aktualne konkursy, Aktualności, Uroczystości, imprezy i akcje. Bookmark the permalink.

Comments are closed.