Skład Rady Rodziców

슬랩파이트 다운로드

 w Szkole Podstawowej Nr 26 w Białymstoku

w roku szkolnym 2019/2020

P. Iwona Szpakowicz-Godlewska – przewodnicząca

P 다운로드. Jacek Różański – z-ca przewodniczącego

P. Agnieszka Sołbut – sekretarz

다운로드
This entry was posted in Rada Rodziców. Bookmark the permalink.

Comments are closed.