Sport 2015/2016

podiumPodsumowanie
XII Rodzinnego Turnieju Tenisa Stołowego
o Puchar Dyrektora SP 26

W sobotę 12 marca 2016 roku na sali gimnastycznej odbył się XII Rodzinny Turniej Tenisa Stołowego
o Puchar Dyrektora Szkoły 스모 토리 다운로드. Celem zawodów było upowszechnienie tej dyscypliny sportowej oraz umożliwienie aktywnego spędzenia sobotniego przedpołudnia. Oficjalnego, uroczystego otwarcia dokonała pani dyrektor Alicja Kruczkowska, która życzyła wszystkim uczestnikom udanych występów, dobrego humoru oraz wspaniałej zabawy 다운로드. W zawodach udział wzięło 20 dwuosobowych drużyny  w skład których wchodził uczeń naszej szkoły oraz osoba z nim spokrewniona. W sumie wystartowało 40 zawodników 구연 동화.

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy, a najlepsi nagrody niespodzianki oraz  puchary z rąk pani dyrektor  Alicji Kruczkowskiej 다운로드.

Klasyfikacja końcowa turnieju:

I miejsce                        Czyżyki                          Kamil Ciżewski 4b + Adam Ciżewski (tata)
II miejsce                       Iniemamocni               Adam Kopystecki 5c + Agnieszka Kopystecka (siostra)
III miejsce                 Czarna Hańcza             Kamil Sosnowski 5c + Tomasz Sosnowski (tata)
IV miejsce                  Szybkie Motyle              Konrad Wysocki 5b + Jakub Wysocki (tata)
V miejsce                       Orlęta                            Grzegorz Tereszkiewicz 4c + Tomasz Orłowski
wujek)
VI miejsce                      Szybka Piłka                  Łukasz Kucikowicz 5b + Paweł Kucikowicz (tata)
VII-VIII miejsca             Zawodowcy                   Kamil Chaniewski 3a + Marcin Chaniiewski (tata)

Kuba  i Sylwek               Jakub Zdziarski 4d  + Sylwester Żukowski (tata)

 

pingpongOrganizatorki turnieju:  Anna Kowalska-Aleksiejuk, Jolanta Filipiuk


 


turniej16

XII  RODZINNY TURNIEJ TENISA  STOŁOWEGO
O PUCHAR  DYREKTORA SP 26 

REGULAMIN

I.  Cel zawodów:
Wzbogacenie programu wychowania fizycznego i zajęć pozalekcyjnych w szkole, upowszechnianie konkursu „ Sport dla Wszystkich  ”, integracja środowiska 다운로드.

II. Organizator:
Organizatorem zawodów jest SP 26 w Białymstoku

  • dyrekcja
  • nauczyciele wf

III. Termin i miejsce:
12 marca 2016 r 다운로드. (sobota) godzina 9.00, sala gimnastyczna SP 26 w Białymstoku

IV. Reguły ogólne i uczestnictwo:

1. Turniej odbywa się w konkurencji drużynowej (gra deblowa) 다운로드.
2. O systemie rozgrywek decyduje organizator i jest on uzależniony od ilości
zgłoszonych drużyn.
3. W zawodach uczestniczyć mogą uczniowie naszej szkoły  oraz osoby z nimi spokrewnione (brat, siostra, mama, tata, ciocia, wujek, babcia itd.)
4 유클라우드 다운로드. Drużyna składa się z 2 osób: ucznia naszej szkoły i osoby z nim spokrewnionej.
5. W razie konieczności losowanie odbędzie się dnia 11.03.2016r 비주얼 스튜디오 2017 커뮤니티. (piątek)
o godz.15.30 na sali gimnastycznej.

V. Zgłoszenia:
Zgłoszenia przyjmowane są w pokoju nauczycieli  wychowania fizycznego do dnia 11.03 엑셀 평가판 다운로드. 2016r.

VI. Nagrody:
Zwycięzcy otrzymują pamiątkowe dyplomy, najlepsze drużyny puchar ufundowany przez dyrektora szkoły, natomiast wszyscy uczestnicy nagrody niespodzianki.

Organizatorzy:
n-le wf: Anna Kowalska – Aleksiejuk, Jolanta Filipiuk

Comments are closed.