WYCHOWAĆ CZŁOWIEKA MĄDREGO

Celem projektu jest wdrożenie nowoczesnych form pracy z uczniem, opartych na metodzie tutoringu szkolnego (czyli indywidualnych spotkaniach uczeń – nauczyciel, podczas których uczeń rozwija zdolność korzystania z własnych predyspozycji, talentów i zasobów intelektualnych) 존맛탱 다운로드. W ubiegłym roku szkolnym kadra pedagogiczna uczestniczyła w szkoleniach, w obecnym roku podjęliśmy działania praktyczne i wprowadziliśmy  tutoring w życie szkoły 리틀팍스. Opieką tutorską objęliśmy 156 uczniów.

Więcej informacji na temat projektu, tutoringu i spotkań tutorskich można znaleźć w gazetce „Strefa Mocy” i na stronie http://www.tutoringszkolny.pl/


 

Drodzy Rodzice,

Poszukując sposobów, dzięki którym nasza szkoła będzie stawała się dla Naszych Uczniów, dla Was, jako ich Rodziców oraz dla nas, Nauczycieli, coraz bardziej przyjaznym miejscem, w  którym Każdy Uczeń będzie miał możliwość odkrycia w sobie i rozwijania swoich zdolności oraz predyspozycji, w zgodzie ze swoimi możliwościami, potrzebami i zainteresowaniami, chcielibyśmy zachęcić Was do zaakceptowania i wsparcia naszych działań we wprowadzeniu do naszej szkoły wyjątkowej metody zindywidualizowanej pracy  z każdym uczniem, którą określa się mianem tutoringu 클래식 음악 다운로드.

Czym jest tutoring szkolny god의 육아일기?

 • to zapewnienie zindywidualizowanej opieki i wsparcia ze strony nauczyciela– tutora gwarantujących Waszemu dziecku poczucie bezpieczeństwa,
 • to odkrywanie i praca nad rozwojem Jego indywidualnych predyspozycji i mocnych stron budujących trwałe poczucie własnej wartości i właściwej samooceny,
 • to umiejętne radzenie sobie ze słabościami i przeciwdziałanie pojawianiu się poczucia bycia gorszym z czegoś lub w czymś,
 • to świadomość, że Wasze Dziecko ma w szkole osobę, która zawsze wtedy, gdy zaistnieje taka potrzeba, poświęci mu uwagę, wysłucha i pomoże znaleźć dobre rozwiązanie trudności czy problemów i porozmawia o tym z Wami,
 • to możliwość dawania sobie prawa do popełniania błędów, jako sytuacji wspierającej rozwój Waszego dziecka,
 • to możliwość zbudowania z nauczycielem – tutorem, Waszym Dzieckiem oraz Wami długotrwałej, opartej na dialogu, relacji, w której każda ze stron uczy się nawzajem siebie i od siebie,
 • to wzajemne towarzyszenie, obserwowanie i mówienie sobie o tym, co cieszy i daje satysfakcję Waszemu Dziecku, Wam, jako Jego Rodzicom i Nauczycielom – tutorom, ale także o tym, co wymaga poprawy, zmiany i udoskonalenia,
 • to systematyczna, świadomie i wspólnie zaplanowana praca nad rozwojem Waszego Dziecka, które dzięki temu będzie brało coraz większą odpowiedzialność za własny rozwój i przyszłość

Jeśli chcesz – Drogi Rodzicu – dowiedzieć się jeszcze więcej o tutoringu, to:

 • wejdź na stronę internetową Instytutu Tutoringu Szkolnego www.tutoring.org.pl
 • odwiedź stronę internetową ogólnopolskiego projektu pilotażowego pn 캠 노리 다운로드.
  „Wychować człowieka mądrego”, którego realizatorem jest nasz Instytut www.tutoringszkolny.pl
 • sięgnij do książki dr Adrianny Sarnat-Ciastko pt 다운로드. „Tutoring w polskiej szkole”
 • skontaktuj się z nami

Comments are closed.