Dokumentacja wycieczki


Dokumentacja wycieczki szkolnej

 

1. Karta wycieczki ze szczegółowym programem.

karta wycieczki

2. Lista uczestników według wzoru podpisana przez dyrektora.

lista uczestników wycieczki

3. Pisemna zgoda rodziców na wycieczkę z potwierdzeniem wpłaty.
4. Kontrakt wycieczki (złożony w sekretariacie na początku roku szkolnego, podpisany przez wszystkich uczniów danej klasy i wychowawcę).
5. Rozmieszczenie uczniów w autokarze.

rozmieszczenie uczniów w autokarze

6. Dowód ubezpieczenia uczestników od NNW w przypadku dodatkowego ubezpieczenia.
7. Rozliczenie finansowe wycieczki po jej zakończeniu.

Rozliczenie finansowe wycieczki

8. Dokumentacja wycieczki, o której mowa w pkt. 1-5 winna być złożona u dyrektora szkoły do zatwierdzenia w terminie minimum 3 dni przed jej rozpoczęciem.
9. Rozliczenie finansowe wycieczki składa się w terminie 2 tygodni od jej zakończenia u dyrektora szkoły.

pliki do pobrania

Powrót na początek strony