Rekrutacja do klasy IV sportowej o profilu piłka siatkowa na rok szkolny 2021/2022


Rekrutacja do klasy IV oddziału sportowego na rok szkolny 2021/2022

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału sportowego szkoły podstawowej w rekrutacji należy złożyć
w terminie od 24 lutego 2021 r. do 5 marca 2021 r. do godz. 15.00
 
Wnioski dostępne będą od dnia 24.02.2021 r.

Adres strony internetowej dla Rodziców - https://bialystok-4sportowe.pzo.edu.pl (link będzie aktywny od 24.02.2021 r.) 

Klasy sportowe o profilu piłka siatkowa

Współpracujemy z:

Integracja i edukacja sportowa!

Nasza Szkoła stawia nie tylko na dydaktykę i wychowanie, ale również na sport i aktywność fizyczną. Daje wiele możliwości rozwijania sportowych pasji i umiejętności, zarówno na lekcjach, jak i na zajęciach pozalekcyjnych.

Uczniowie z predyspozycjami sportowymi, którzy zainteresowani są uprawianiem sportu, mogą rozwijać swoje umiejętności i utrzymywać wysoką sprawność fizyczną dzięki nauce w klasach sportowych o profilu piłka siatkowa działających w naszej szkole. Szkolenie w klasach sportowych realizowane  jest od IV do VIII klasy.

Głównym celem klas sportowych jest zapewnienie wszechstronnego przygotowania sprawnościowego, doskonalenie poziomu wytrenowania, organizacja systematycznej pracy wychowawczej, uwzględniającej zasady moralne, wpajanie nawyków przestrzegania etyki sportowej, dyscypliny, wzmocnienie zdrowia oraz systematyczne uczestnictwo w zawodach sportowych.

Zajęcia z wychowania fizycznego w klasie sportowej realizowane są w wymiarze 10 godzin tygodniowo: 4 godziny zgodnie z planem nauczania oraz 6 godzin specjalistycznych z wybranej dyscypliny sportu, czyli z piłki siatkowej.

Ponadto uczniowie uczestniczą w imprezach i turniejach siatkarskich, tj. Kinder+Sport, Igrzyska Dzieci i Igrzyska Młodzieży Szkolnej Miasta Białegostoku oraz  w Ogólnopolskich Turniejach
w piłce siatkowej. Uczniowie i uczennice naszej szkoły od kilku lat zajmują medalowe miejsca
w Mistrzostwach Miasta  Białegostoku i Województwa Podlaskiego w piłce siatkowej w różnych kategoriach wiekowych. Uczniowie i uczennice klas sportowych uczestniczą również w ogólnopolskim projekcie szkoleniowym finansowanym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki – Siatkarskie Ośrodki Szkolne.

 

Baza sportowa

Wszystkie lekcje wychowania fizycznego odbywają się w obiektach sportowych:  boisko zewnętrzne do piki siatkowej, koszykówki i  piłki nożnej, hala sportowa (z możliwością podziału na trzy sektory),  mała sala gimnastyczna, sala do  tenisa stołowego, sala do gimnastyki korekcyjnej.

W bogato wyposażonym magazynie sportowym znajduje się profesjonalny sprzęt sportowy, dzięki któremu lekcje wychowania fizycznego nie są nudne.

Powrót na początek strony