egzamin klas VIII


 

 HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 2020/2021

W szkołach dla dzieci i młodzieży, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym
W terminie głównym

1. język polski – 25 maja 2021 r. (wtorek) – godz. 9:00
2. matematyka – 26 maja maja 2021 r. (środa) – godz. 9:00
3. język obcy nowożytny – 27 maja 2021 r. (czwartek) – godz. 9:00

W terminie dodatkowym

1. język polski – 16 czerwca 2021 r. (środa) – godz. 9:00
2. matematyka – 17 czerwca 2021 r. (czwartek) – godz. 9:00
3. język obcy nowożytny – 18 czerwca 2021 r. (piątek)godz. 9:00

CZAS TRWANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
Czas trwania (min)
arkusz standardowy przedłużenie czasu, o którym mowa w pkt. 17. Komunikatu dyrektora CKE
język polski 120 do 180
matematyka 100 do 150
język obcy nowożytny 90 do 135

 

Informacje OKE dotyczące egzaminu ósmoklasisty

 

Informacje CKE dotyczące egzaminu ósmoklasisty

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r.
w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

 

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty
obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20sierpnia 2020 r.
w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form
przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021

Wytyczne przeprowadzanie egzaminów 2021

 

Powrót na początek strony