Strona główna

orzel_sp26

NASZA MISJA

Pragniemy zapewnić stałą poprawę poziomu dydaktyki, opieki i wychowania w szkole, „ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem…, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał, aby więc poprzez wszystko, co ma, co posiada, umiał bardziej i pełniej być człowiekiem… nie tylko z drugimi, ale i dla drugich” (Jan Paweł II), a także rozwijać działalność na rzecz szeroko pojętego środowiska.

 

DO AKTUALNOŚCI >>

 

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Przypominamy, że dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej przyjmowane są z urzędu. 

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I

Rodzice kandydata (spoza obwodu szkoły) zakwalifikowanego do naszej szkoły są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania w terminie do dnia 31 marca 2020 r nprotect. do godz. 15.00druk do pobrania.

Zachęcamy do elektronicznego potwierdzania woli poprzez przesłanie skanu podpisanego oświadczenia na adres e-mail szkoły sp26@um.bialystok.pl

Osoby, które nie maja takiej możliwości mogą wrzucać oświadczenia woli w zamkniętych kopertach do oznakowanej skrzynki ustawionej przy wejściu do szkoły. Jeżeli nie macie Państwo możliwości wydrukowania oświadczenia obok skrzynki będą leżały druki do wypełnienia.

Informacja do Rodziców i Opiekunów – kliknij 가계부 앱!

Plan lekcji on-line
(6 kwietnia – 8 kwietnia 2020r.)

Klasa 1A             Klasa 2A               Klasa 3A
Klasa 1B             Klasa 2B               Klasa 3B
Klasa 1C             Klasa 2C               Klasa 3C

Klasa 4A             Klasa 5A              Klasa 6A
Klasa 4B             Klasa 5B              Klasa 6B
                             Klasa 5C              Klasa 6C
                             Klasa 5D             Klasa 6D
                             Klasa 5E             Klasa 6E

Klasa 7A                Klasa 8A
Klasa 7B                Klasa 8B
Klasa 7C                Klasa 8C
Klasa 7D                Klasa 8D
Klasa 7E                         
       

                    

Ruszyła specjalna akcja Orange Polska wspierająca zdalną naukę. Nawet 200 GB internetu do wykorzystania z kodem EDUFLEX.

Więcej informacji pod poniższym linkiem: Internet

Szanowni Rodzice przyszłych pierwszoklasistów,

W związku z wyjątkowo trudną sytuacją, w której znalazło się nasze społeczeństwo informujemy, że listy kandydatów (spoza obwodu szkoły) zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły będą umieszczone także na stronie internetowej szkoły sp26.bialystok.pl (oprócz umieszczenia listy kandydatów w siedzibie placówek) 마이크로소프트 오피스 2010 한글판. Jeśli rodzic lub opiekun prawny dziecka – kandydata – nie wyraża na to zgody, powinien przesłać podpisane oświadczenie w formie skanu na adres e-mail sp26@um.bialystok.pl o treści:

„Oświadczam, że nie wyrażam zgody na podanie do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej szkoły podstawowej imienia i nazwiska mojego dziecka (wpisać imię i nazwisko dziecka) na liście kandydatów zakwalifikowanych albo niezakwalifikowanych do szkoły podstawowej.do pobrania

Drodzy Rodzice i Uczniowie 다운로드!
 
Zgodnie z zapisami Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświaty w zawiązku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 okres czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły został przedłużony do 10 kwietnia 2020r. Nauka będzie obowiązkowo odbywać się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 
Życzymy zdrowia i wytrwałości w tym trudnym dla nasz wszystkich czasie 스카이프 무료 다운로드.
 
Z poważaniem,
Dyrekcja Szkoły
 

Szanowni Państwo 다운로드!
Zawracamy się z prośbą o niedokonywanie wpłat na obiady szkolne za miesiąc kwiecień aż do odwołania

Z poważaniem, Katarzyna Szostak-Król – dyrektor szkoły

Uwaga Rodzice !

Dyrekcja szkoły zwraca się z prośbą
o zapoznanie się z poniżej umieszczonymi informacjami 다운로드.

www.gov.pl/koronawirus

Zapraszamy na naszą nową stronę internetową – aktualnie jeszcze w budowie 🙂

Informacja dotycząca konkursu The Big Challenge

 
W związku z zawieszeniem zajęć dydaktycznych, zapisy na interaktywny konkurs języka angielskiego zostaną przedłużone. Uczniowie, którzy nie zdążyli się zapisać – będą mogli jeszcze to zrobić po powrocie do szkoły.
Termin konkursu, planowanego na 24 marca – będzie zmieniony 다운로드.
Wszystkich uczniów, nie tylko zainteresowanych konkursem, zapraszam do odwiedzania platformy treningowej z ćwiczeniami i grami edukacyjnymi pod adresem: https://www.thebigchallenge.com/pl/
 
Szkolny koordynator konkursu
S. Stypułkowska-Cieluch

Akcja „1000 drzew na minutę”

We wtorek 10 marca klasa 2A wzięła udział w akcji „1000 drzew na minutę” organizowanej przez Nadleśnictwo Dojlidy, a prowadzonej przez Lasy Państwowe na terenie całego kraju 토라도라 다운로드. Drugoklasiści przygodę z sadzeniem lasu rozpoczęli od wysłuchania instrukcji, jak prawidłowo posadzić drzewo.

DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI

Tegoroczny Dzień Drzwi Otwartych w SP nr 26 przeszedł do historii. Dla uczniów i nauczycieli była to okazja do zaprezentowania wszystkim przybyłym gościom swoich osiągnięć, talentów i efektów codziennej pracy 삼국지 천명 1 다운로드. Był sport, taniec, gimnastyka artystyczna, śpiew oraz wspólna zabawa z przedszkolakami.

„Liga zadaniowa”
Zapraszamy uczniów klas VIII
naszej szkoły

do wzięcia udziału w konkursie
„Liga zadaniowa”.

Regulamin konkursu

„Liga zadaniowa” – październik

„Liga zadaniowa” – listopad

„Liga zadaniowa” – grudzień

„Liga zadaniowa” – luty

„Liga zadaniowa” – marzec

„STULECIE NIEPODLEGŁOŚCI
W BARWACH BIAŁO-CZERWONYCH”

Szkoła Podstawowa Nr 26 im. St. Staszica w Białymstoku

Projekt „Szkoła Podstawowa Nr 26 w Białymstoku – Nowoczesna i otwarta”

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, realizowany w ramach Priorytetu III, Działania 3.1. http://www.sp26.bialystok.pl/informacje-o-projekcie/

Od ubiegłego roku realizowany jest w szkole ogólnopolski projekt pod nazwą „WYCHOWAĆ CZŁOWIEKA MĄDREGO. Wprowadzenie modelu pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej z zastosowaniem metody tutoringu szkolnego jako profilaktyki pozytywnej problemów w polskiej szkole.>>

 Nasza szkoła jako jedyna placówka z Białegostoku została wyróżniona w konkursie dla Szkół Odkrywców Talentów na nowatorskie i kompleksowe rozwiązania w kształceniu oraz organizowaniu wsparcia dla uczniów zdolnych.  Otrzymała tytuł

„Mistrza Odkrywania Talentów”

Przedsięwzięcie organizuje Ośrodek Rozwoju Edukacji. 17.11.2014 roku w Warszawie odbyła się uroczystość nagrodzenia najlepszych szkół z całej Polski.

Zapraszamy do obejrzenia filmu Happy SP26 🙂

 

Szkoła Odkrywców Talentów

Comments are closed.