Rekrutacja do klasy I na rok szkolny 2021/2022


Rekrutacja do klasy I na rok szkolny 2021/2022

W terminie od 25 marca do 31 marca do godz. 15:00 rodzice kandydatów spoza rejonu szkoły potwierdzają wolę przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

<<<< Wola przyjęcia do szkoły-oświadczenie (format M. Word docx) >>>> 

UWAGA! Nie dotyczy kandydatów, którzy złożyli zgłoszenie do szkoły obwodowej.

Adres strony internetowej dla Rodziców - https://bialystok.elemento.pl (link będzie aktywny od 24.02.2021 r.) 

Powrót na początek strony