Doradztwo zawodowe - polecane strony


Doradztwo zawodowe nie tylko w szkole.

  • Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku
  • Poradnictwo zawodowe w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białymstoku
  • Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Wojewódzkim Urzędzie Pracy
  • Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
  • Młodzieżowe Centrum Kariery w Podlaskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP
  • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
  • Mobilne Centrum Informacji Zawodowej Akademickie Biuro Karier
  • Lokalne Centrum Doradztwa Zawodowego Białystok http://ckubialystok.pl/pracownie-lokalne-centrum-doradztwa-zawodowego-programy-i-dzialania-innowacyjne/
  • Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr https://bfkk.pl/

Pomocne adresy

 

Strony ogólnopolskie w zakresie doradztwa zawodowego

 

Pomocne adresy

Powrót na początek strony