X edycja konkursu „Różnorodność przestrzenią dialogu”

Rok szkolny 2018/2019

 

Zapraszamy do udziału w X edycji
ogólnopolskiego konkursu literacko-plastyczno-fotograficznego
pod tytułem:

„Moja mała ojczyzna – miejsce dialogu międzykulturowego”

 

Regulamin X edycji konkursu

Karta uczestnika X edycji konkursu

 


Rok szkolny 2017/2018

Dnia 19.06.2018 r. w Szkole Podstawowej nr 26 w Białymstoku odbyło się spotkanie podsumowujące IX edycję konkursu literacko-plastyczno-fotograficznego „Różnorodność przestrzenią dialogu” 니어 레플리칸트 다운로드.

Tegoroczna edycja konkursu poświęcona była konstruktywnemu, niewykluczającemu rozumieniu patriotyzmu. W trakcie imprezy, tradycyjnie już, odbyły się prezentacje elementów odmiennych kultur, gry i zabawy edukacyjne, pokaz tańców kaukaskich w wykonaniu zespołu Lowzar oraz miało miejsce ogłoszenie wyników konkursu.

Gratulujemy wszystkim uczestnikiem konkursu!

Konkurs „Różnorodność przestrzenią dialogu” organizowany jest cyklicznie od 2009 przez Fundację Uniwersytetu w Białymstoku, Szkołę Podstawową nr 26 w Białymstoku oraz Katedrę Edukacji Międzykulturowej Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku 스탯 업 다운로드.


Zapraszamy do udziału w IX edycji
konkursu literacko-plastyczno-fotograficznego pod tytułem:

Odcienie współczesnego patriotyzmu

Regulamin IX edycji konkursu

Karta uczestnika VII edycji konkursu

 

Rok szkolny 2016/2017

Prezentacja  – „Różnorodność przestrzenią dialogu”- konkurs literacko-plastyczno-fotograficzny pod tytułem „Podróże – szansą poznawania Innego”

 

Dnia 21.06.2017r. w Szkole Podstawowej nr 26 w Białymstoku odbyło się podsumowanie konkursu „Różnorodność przestrzenią dialogu”. Tegoroczna edycja konkursu zatytułowana była „Podróże – szansą poznawania Innego” i poświęcona była bliskim i dalekim podróżom w kontekście poznawania różnych grup etnicznych i narodowych 올리디버거 다운로드. Podczas spotkania można było podziwiać twórczość dziecięcą, poznać pieśni i tańce z różnych stron świata- Gruzji, Czeczenii, Litwy, Słowacji, w wykonaniu uczniów szkoły oraz uczestników projektu Brave Kids, jak też spróbować polskich i kaukaskich specjałów kulinarnych.

Kierując się potrzebą upowszechniania potencjału różnorodności, idei dialogu oraz poznawania odmiennych kultur, uczniowie za pomocą różnych form ekspresji artystycznej ukazali ich własne postrzeganie podróży jako szansy doświadczania różnorodności i nawiązywania pozytywnych relacji z Innymi 소설 필드 다운로드.

Cele konkursu:

 • uświadomienie roli podróży jako płaszczyzny doświadczania różnorodności świata
  i budowania pozytywnych relacji międzykulturowych;
 •  kształtowanie wrażliwości na odmienność kulturową;
 • kształtowanie postaw poszanowania własnej tradycji i kultury oraz innych kultur
  i tradycji;
 • rozwijanie twórczej aktywności uczniów;
 • integracja uczniów przynależących do różnych grup narodowych, etnicznych i religijnych (w tym dzieci uchodźców);
 • integracja środowiska nauczycieli wokół problemów związanych z różnorodnością kulturową.
 • promowanie projektu unijnego „Jeden świat, jedna Europa- z uchodźcą w szkolnej ławce”

Organizatorzy konkursu: SP nr 26 w Białymstoku, Fundacja UwB oraz Katedra Edukacji Międzykulturowej Wydz 다운로드. PiP UwB.

Impreza była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Mobilność kadry edukacji szkolnej” zatytułowanego „Jeden świat, jedna Europa- z uchodźcą w szkolnej ławce”  (POWERSE-2016-1-PL01-KA101-024494).

Honorowy patronat: Wojewoda Podlaski, Prezydent Miasta Białegostoku, Rektor Uniwersytetu w Białymstoku.


Zapraszamy do udziału w VIII edycja konkursu

literacko-plastyczno-fotograficznego pod tytułem:

Podróże – szansą poznawania Innego

Regulamin VII edycji konkursu

Karta uczestnika VII edycji konkursu


Rok szkolny 2015/2016

Podsumowanie VII edycja konkursu

literacko-plastyczno-fotograficznego pod tytułem:

Pieśni i tańce – tradycja i współczesność


Zapraszamy do udziału w VII edycja konkursu

literacko-plastyczno-fotograficznego pod tytułem:

Pieśni i tańce – tradycja i współczesność

Regulamin VII edycji konkursu

Karta uczestnika VII edycji konkursu


2015

Podsumowanie VI edycji Wojewódzkiego Konkursu

Literacko-Plastyczno-Fotograficznego

„Przedszkole i szkoła – miejsca międzykulturowych spotkań”


 

W grze szkolnej „Poznaj przysłowia innych narodów” nagrody wylosowały:

– Katarzyna Humienna IIa – Weronika Tomaszewska IIc – Karolina Tyszka IId – Natalia Zapolska IVc


Zaproszenie

Szkoła Podstawowa Nr 26 im 1 room download. Stanisława Staszica w Białymstoku, Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku oraz Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku

serdecznie zapraszają w dniu 16 czerwca 2015 roku (wtorek), godz. 10.00, do udziału w spotkaniu podsumowującym konkurs: Przedszkole i szkoła – miejsca międzykulturowych spotkań

W programie: ·        Prezentacja wyników konkursu literackiego 무료 자바 다운로드. Rozdanie nagród. ·        Gry i zabawy edukacyjne z różnych stron świata. ·        Prezentacja wyników konkursu plastycznego i fotograficznego. Rozdanie nagród. ·        Występ dziecięcego zespołu czeczeńskiego Lowzar. ·        Rozdanie podziękowań nauczycielom zaangażowanym w przygotowanie dzieci do konkursu 다운로드. ·        Wystawa fotografii oraz tradycyjnego gruzińskiego rzemiosła. ·        Poczęstunek. Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku, ul. Radzymińska 11. Spotkanie organizowane jest z okazji Światowego Dnia Uchodźcy


inf_roznor15

Karta uczestnika VI edycji konkursu

Regulamin


2014

Szkoła Podstawowa nr 26 im 다운로드. Stanisława Staszica w Białymstoku oraz Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku zapraszają do udziału w V edycji konkursu pod tytułem:

Ulubione gry i zabawy

Regulamin

ikona_pdf

Karta uczestnika V edycji konkursu

ikona_pdf


2013

Szkoła Podstawowa nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku oraz Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku serdecznie zapraszają do udziału w spotkaniu podsumowującym IV edycję konkursu:

Tradycje i zwyczaje domu rodzinnego


 

Szkoła Podstawowa nr 26 im 다운로드. Stanisława Staszica w Białymstoku

oraz

Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku

zapraszają do udziału w IV edycji wojewódzkiego konkursu pod tytułem:

Tradycje i zwyczaje domu rodzinnego

Regulamin

 

Karta uczestnika IV edycji wojewódzkiego konkursu

 

This entry was posted in Aktualne konkursy, Aktualności, bez kategorii. Bookmark the permalink.

Comments are closed.